US Dollar
Pretraga
Slika za kategoriju Šizofrenija

Šizofrenija

Šizofrenija je teški duševni poremećaj znakovit po gubitku dodira sa stvarnošću (psihoza), halucinacijama, deluzijama (pogrešna vjerovanja), nenormalnim mišljenjem i prekinutim radnim i društvenim funkcioniranjem. Šizofrenija se najčešće pojavljuje u dobi između 18 i 25 godina u muškaraca, a u žena u dobi od 26 do 45. godina. Simptomi spadaju u tri glavne skupine: deluzije i halucinacije, poremećaj mišljenja i neobično ponašanje i manjkavi ili negativni simptomi. Osoba može imati simptome iz jedne ili iz svih triju skupina. Simptomi su dovoljno teški da mogu smetati radnoj sposobnosti, međuodnosu s ljudima i brizi za samoga sebe. Paranoidna šizofrenija je znakovita po zauzetošću deluzijama ili slušnim halucinacijama; manje su izraženi neorganizirani govor i neodgovarajuće emocije. Hebefrena ili krivo organizirana šizofrenija je znakovita po neorganiziranom govoru, neorganiziranom ponašanju i plitkim ili neodgovarajućim emocijama. U katatonoj šizofreniji dominiraju fizikalni simptomi kao što je nepokretnost, pretjerana motorička aktivnost ili zauzimanje čudnih položaja. Nediferenciranu šizofreniju često označuju simptomi iz svih skupina: deluzije i halucinacije, poremećaj mišljenja i čudno ponašanje te manjkavi ili negativni simptomi.

3 Artikal u Rešetka 4 Artikal u Rešetka Popis

Drača

Ljuta drača, crna drača, diraka, dirača, dračevica, žeštica, čalija.
.

Tatula indijska

Unazad 4 decenije se koristi kao ljekovita biljka, koristi se isključivo u farmaceutskoj industriji, u proizvodnji lijekova za liječenje nervnih, duševnih oboljenja i morske bolesti.
.
Zatvori